Bierzmowanie

 

Bierzmowanie jest nazywane sakramentem darów Ducha Świętego. Pan Bóg w tym sakramencie umacnia życie Boże w człowieku oraz uzdalnia chrześcijanina do odważnego wyznawania wiary i stawania w jej obronie.

Do sakramentu bierzmowania młodzież przygotowuje się w dwuletnim cyklu katechetycznym w klasie VII i VIII szkoły podstawowej. Za przygotowanie do bierzmowania w naszej parafii odpowiedzialny jest ks. wikariusz.

Osoby dorosłe, które chciałyby przyjąć sakrament bierzmowania prosimy o kontakt z ks. proboszczem.