Chórek dziecięco-młodzieżowy

Od początku istnienia parafii śpiewający i muzykujący włączają się w modlitwę wspólnoty parafialnej, dzieląc się swoimi talentami. Chórek dziecięco-młodzieżowy towarzyszy modlitwie liturgicznej na Mszy św. z udziałem dzieci w niedziele o godz. 11:00. Poza tym przy różnych okazjach śpiewem i muzyką pod patronatem św. Cecylii młodzi muzycy chwalą Pana Boga z entuzjazmem i radością Bożych dzieci.

Próby chórku odbywają się w soboty o 9:30 w sali chórku w domu parafialnym.