Chrzest Święty

Chrzest jest pierwszym sakramentem i bramą do wszystkich sakramentów Kościoła, które zostawił nam Pan Jezus, aby prowadzić nas drogą wiary. Sakrament ten zaczyna życie Boże w człowieku, obdarowując go godnością dziecka Bożego i dziedzicem królestwa Bożego.

W naszej parafii chrztu św. udzielamy na Mszy św. w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 12:15 (latem o 11:00) i trzecią sobotę miesiąca o 18:00.

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia chrztu św. w biurze parafialnym:

  • akt urodzenia dziecka
  • dokument małżeństwa sakramentalnego (chyba że był zawierany w naszej parafii)
  • dane personalne rodziców chrzestnych i zgoda od ich ks. proboszcza na zostanie rodzicem chrzestnym