Duszpasterstwo 25+ „Servus Domini”

Na przełomie 2009 i 2010 roku w Poznaniu odbywało się Europejskie Spotkanie Młodych Taize. To wtedy zawiązała się grupa młodzieży, która wówczas pomagała w przyjęciu gości z całej Europy w rodzinach naszej parafii. Młodzież zgromadzona wokół wikariusza ks. Tomasza i siostry Bernadety zmartwychwstanki nie zaprzestała spotkań i tak powstało regularne duszpasterstwo.

Naszą nazwą i zarazem mottem jest „Servus Domini” (Sługa Pański) – nawiązując do tytułu parafii jesteśmy tymi, którzy mają służyć. A żeby służyć, potrzebujemy stale się formować. Elementami formacji są spotkania tematyczne i modlitewne, zwłaszcza na nabożeństwach modlitwami z Taize.

Zachęcamy młodych dorosłych do kontaktu i do zapoznania się z działalnością Duszpasterstwa na profilu funpage’owym na Facebooku (https://www.facebook.com/duszpasterstwo25plusServusDomini).

Spotkania odbywają się w wybrane wtorki o 20.00, najczęściej w II i IV wtorek miesiąca.