Namaszczenie chorych

Sakrament namaszczenia chorych jest umocnieniem w doświadczeniu choroby. Pan Jezus uzdrawiał nie tylko duszę, odpuszczając grzechy, ale też i ciało, dokonując cudu. W sakramencie chorych z wiarą chcemy prosić Boga o Jego łaski, tak duchowe, jak i cielesne.

Sakrament namaszczenia chorych pobudza wszystkich do wrażliwej troski o naszych bliskich i osoby z sąsiedztwa. Chorych można zgłaszać w biurze parafialnym, by kapłan odwiedził z posługą sakramentalną osoby niemogące uczęszczać do kościoła. Istnieje też możliwość poproszenia o posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii św., aby przyniósł choremu Ciało Pańskie w niedzielę.

  • Ks. proboszcz odwiedza chorych z sakramentami w pierwsze piątki miesiąca od godz. 9:00.
  • Ks. wikariusz odwiedza chorych z sakramentami w pierwsze soboty miesiąca od godz. 9:30.