Eucharystia – I Komunia Święta

Stałym terminem I Komunii św. w naszej parafii jest II sobota maja. W obecnej sytuacji pandemii ten termin może ulec zmianie.

Rodzice zgłaszają swoje dzieci, które mają przystąpić do I Komunii św. w biurze parafialnym. Prosimy o śledzenie ogłoszeń parafialnych, w których przekazywane będą informacje na temat przygotowań do uroczystości.