Ministranci

Służba liturgiczna jest niezbędna do modlitwy wspólnoty parafialnej. Liturgia przewiduje urozmaicone funkcje, które wierni mają wypełniać. Wśród nich są zadania zlecane ministrantom, czyli chłopcom i młodzieńcom, służącym do Mszy św. i w czasie różnych nabożeństw.

Struktura formacji ministranckiej wyszczególnia odpowiednie etapy:

  • aspirant – zgłasza chęć zostania ministrantem
  • kandydat – otrzymuje komżę i przygotowuje się do podejmowania zadań ministranta w czasie liturgii
  • ministrant młodszy (do klasy VI szkoły podstawowej) – otrzymuje kołnierz (pelerynkę ministrancką) i podejmuje różne funkcje związane z przygotowaniem ołtarza, ułożeniem ksiąg i mikrofonu, obsługuje dzwonki i wiele innych
  • ministrant starszy (od klasy VII szkoły podstawowej) – poza zwykłymi funkcjami ministranta młodszego asystuje do Mszy św. przy celebransie, obsługuje mszał
  • lektor (po klasie VIII szkoły podstawowej) – po ukończeniu zewnętrznego kursu lektorskiego ministrant otrzymuje błogosławieństwo Kościoła do czytania Słowa Bożego w czasie liturgii
  • ceremoniarz (po klasie I szkoły ponadpodstawowej) – po ukończeniu zewnętrznego kursu ceremoniarskiego ministrant otrzymuje błogosławieństwo Kościoła do przygotowania i odpowiadania za przebieg liturgii

Za wspólnotę ministrantów w naszej parafii odpowiedzialny jest ks. wikariusz. Chłopcy chętni do służby przy ołtarzu mogą zgłosić to w zakrystii.

Zbiórki ministranckie odbywają się w środy w zakrystii:

  • kandydaci o 16:30
  • ministranci młodsi o 17:00
  • ministranci starsi o 18:45