Witraże w kaplicy Miłosierdzia Bożego

 

W roku 2020 zostały zamontowane 3 witraże przy obrazie Jezusa Miłosiernego. W swoim wyglądzie nawiązują one do wszystkich wykonanych już wcześniej witraży w naszym kościele. Ich treść jest abstrakcyjna. W dolnej części znajdują się wizerunki trzech kościołów. Są to świątynie związane z życiem świętej siostry Faustyny Kowalskiej, której obraz znajduje się obok obrazu Jezusa Miłosiernego.

 

 

W pierwszym oknie licząc od prezbiterium widzimy kościół w Świnicach Warckich. W tym kościele w roku 1905 została ochrzczona św. Faustyna. Jej miejsce urodzenia – wioska Głogowiec – leży na terenie parafii Świnice. Dzisiaj kościół w Świnicach jest pięknie odnowiony, rozbudowany i staje się coraz częściej odwiedzanym miejscem pielgrzymkowym.

 

 

Drugi witraż przedstawia Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Wilnie. Przebywając w wileńskim klasztorze sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, siostra Faustyna otrzymywała kolejne objawienia Jezusa Miłosiernego. Tam też – według wskazań – malarz Kazimirowski namalował obraz Miłosierdzia Bożego. Również w Wilnie Pan Jezus przekazał Faustynie treść modlitwy – Koronki do Miłosierdzia Bożego.

 

 

W trzecim witrażu widzimy klasztor sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. To tutaj w roku 1938 zmarła siostra Faustyna. W roku 1966 jej ciało przeniesiono do kaplicy sióstr w tym klasztorze, gdzie znajduje się do dzisiaj i jest nawiedzane przez licznych pielgrzymów.

 

 

 

Zapraszamy Drogich Parafian i wszystkich odwiedzających nasz kościół do modlitwy przed obrazem Jezusa Miłosiernego. Mamy nadzieję, że kontemplacja nowych witraży pozwoli nam lepiej skupić się na Chrystusie, który chce rozlewać na nas zdroje swojego miłosierdzia.